فروشگاه و طراحی قفسه

توجه، احساسات و انتخاب را در فروشگاه بهینه کنید.

برندهای خرده‌فروشی می‌دانند که کلید موفقیت این است که بفهمند مشتری واقعاً چه می‌خواهد – حتی پیش از آن که قبل بدانند آن را می‌خواهند. تحقیقات بازار و تحلیل داده های مصرف کننده همگی میتوانند به خرده فروشان در پاسخ به این سوال پیچیده کمک کنند. بیشتر تکنیک ها بر بازخورد مستقیم مصرف کننده تکیه می کنند – و این ممکن است منطقی به نظر برسد، اما نتایج همیشه دقیق نیستند. اگر واقعاً بتوانید به درون ذهن مشتریان، فراتر از ایده های از پیش تعیین شده یا تعصبات آنها؛ و آنچه واقعاً توجه آنها را جلب می کند، نگاه کنید، چه می شود؟ این نوید نورومارکتینگ است – تحقیقاتی که پاسخ‌های فیزیولوژیکی مصرف‌کنندگان به برندها را اندازه‌گیری کرده و پنجره‌ای به احساسات و واکنش‌های واقعی آن‌ها که قبلاً هرگز انجام نشده بود، ارائه می‌کند.

کاربرد

1 تجارب چندحسی: بو، موسیقی، رنگ ها، نور و راحتی فضاها (محل فروش، ویترین مغازه ها و نَما)

2 حرکات مشتری و رفتار فروشنده: مسیر نگاه خریدار در انتخاب وی تاثیر فراوانی دارد. بررسی اطلاعات حاصل از ردیابی چشم می تواند به ایجاد تجربه کاربری بهتر در فروشگاه منجر شود

3قرار دادن صحیح محصول: بر اساس داده های حاصل از نحوه رفتار و نگاه مشتری در یک فروشگاه چینش اجناس بهبود پیدا می کند

4تجربیات پیشنهادی: امکان تعامل، سرگرمی القایی (induced entertainment) 

تحقیقات خریداران

درک عوامل موثر بر رفتار خریدار به صورت آنلاین و در فروشگاه. ارائه بینش عمیقی در خصوص آنچه توجه خریدار را به خود جلب می کند و آنچه تصمیم گیری او را در حین فرآیند خرید تحت تاثیر قرار می دهد. می توان از این بینش ها برای تنظیم مسیر خرید و افزایش تبدیل به روشی موثر استفاده کرد.

ردیابی چشم یکی از کارآمدترین تکنیک‌ها برای ثبت اطلاعات شناختی است. این روش در گستره وسیعی از تحقیقات دانشگاهی به کار گرفته می‌شود تا چگونگی مشاهده، پردازش و پاسخ به پیام مشتریان را در محیط‌های خرده‌فروشی، کانال‌ها و دستگاه‌های رسانه‌ای مختلف مشخص کند.

پشتیبانی علمی

تأثیر کاربردهای نورومارکتینگ بر مصرف کنندگان

نورومارکتینگ در خرده فروشی:گردش مالی خود را با تحقیقات مغزی (EEG) و ردیابی چشم افزایش دهید

گرادیان سفید

منابع خارجی

وبسایت توبی

عینک توبی 3

وبسایت توبی

تحقیقات خریداران

موضوعات مرتبط

وب سایت و تجارت الکترونیک

تجربه مشتری را در وب سایت خود بهبود بخشید

بسته‌بندی

آیا بسته بندی شما تجربه ای یکپارچه را منتقل می کند؟

تجربه محصول

توجه، احساسات و انتخاب را در فروشگاه بهینه کنید

با ماورانگر در ارتباط باشید