بسته بندی

با استفاده از علوم اعصاب، بسته بندی را بهبود بخشید و نرخ فروش را تسریع کنید

نورومارکتینگ به شما این امکان را می دهد که دریابید محصولِ شما از دیدگاه مصرف کننده چگونه دیده می شود. این امر؛ امکان ارزیابی ویژگی‌های کلیدی را فراهم می کند که آیا آنها به طور مؤثری مرتبط شده‌اند یا خیر. همچنین موارد دیگر مانند قابلیت یافتن، تشخیص نام تجاری، موقعیت قفسه و جذابیت بصری را نیز اندازه‌گیری می کند. این کار را می توان به صورت مجزا، برای طرح های جایگزین شما یا به منظور  مقایسه مستقیم با طرح های رقبا انجام داد. مهم نیست که در چه مرحله‌ای از فرآیند طراحی هستید، ردیابی چشم پاسخ‌های بی‌طرفانه‌ای در مورد اینکه چه عناصری از بسته‌بندی شما کار می‌کنند و کدام‌یک نیاز به بهبود دارند، ارائه می‌دهد تا بتوانید به سرعت و به راحتی طراحی خود را بهینه کنید.

کاربرد

ما طرح های جایگزین را مقایسه می‌کنیم و یک تحلیل مقایسه‌ای را با شرکت‌کنندگان آزمایشی اجرا می‌کنیم. در این پروسه از رایانه یا دستگاه های تلفن همراه، همراه با ردیابی چشم و EEG  استفاده می شود تا داده های دقیق و بی طرفانه را در مورد عملکرد طرح های بسته بندی به شما ارائه دهیم.

بسته بنـدی محـصول چقـدر بر قـصد خـرید مـشتریـان تـأثیر می گـذارد؟ چـگونه می توان طراحی بسته بندی را به منـظور افـزایش فـروش تغییـر داد؟ بســته بـندی عصبی (NeuroPackaging)، تحـقیـقات بـــسته بــندی محصول ما است که چگـونگی تاثیر طراحی بسته بندی شما بر مغز مشتری را با استفاده از نقـشه برداری QEEG و ردیابی چشم مـطالعه می کند. مـاورانگر نتایج 100% عیـنی را برای حـداکثر اثـربخشی بسته بندی شما ارائه می دهد. مـصرف کـنندگان از طریق واکنش های هیجانیِ سریع و خـودکار؛ جـذابیت بسـته بندی شـما را ارزیـابی مـی کنند که همه اینها به صورت ناخودآگاه اتفاق می افتد. ایـن پـاسخ های نـاخودآگاه، رفتار مـصرف کـنندگان را تـعیین می کند: خرید محصول شما یا خرید محصول رقـیب شما.

پشتیبانی علمی

نورومارکتینگ در مورد بسته بندی مواد غذایی به ما چه می تواند بگوید؟

پیش بینی رفتار مصرف کننده با توجه به عناصر کلیدی طراحی بسته بندی یک اسباب بازی آموزشی

گرادیان سفید

موضوعات مرتبط

وب سایت و تجارت الکترونیک

تجربه مشتری را در وب سایت خود بهبود بخشید

بهبود عملکرد تبلیغات

از علوم اعصاب برای هدف قرار دادن ذهن مشتریان خود استفاده کنید

تجربه محصول

توجه، احساسات و انتخاب را در فروشگاه بهینه کنید

با ماورانگر در ارتباط باشید