بهبود عملکرد تبلیغات

از علوم اعصاب برای هدف قرار دادن ذهن مصرف کنندگان خود استفاده کنید

تبلیغات خود را با ایجاد جلب توجه و تعامل مؤثرتر کنید. ما به شما پاسخ های دقیقی در مورد سوالات کلیدی تبلیغات شما می دهیم تا بتوانید مطمئن باشید که کمپین شما به اهداف خود می رسد. به بیان دیگر، بیشترِ بودجه هر شرکتی که به بازاریابی اختصاص می‌یابد؛ در تبلیغات سرمایه‌گذاری می‌شود. یکی از اهداف اصلی آن انتقال ارزش های اصلی برند و یا محصول به مخاطبان هدف است. با توجه به اینکه مصرف کنندگان روزانه با تبلیغات بمباران می شوند، ارتباط با مصرف کننده از طریق تبلیغات بسیار پیچیده است. نورومارکتینگ برای بهبود تبلیغات و بررسی اینکه آیا برند آنچه را که واقعاً هدفش است را منتقل می کند یا خیر، به کار می رود.

کاربرد

1 مقایسه انیمیشن‌ و فیلم ها: ارزیابی انیمیشن‌ها، فیلم ها، تبلیغات و هرگونه محتوای ویدئویی به منظور انتخاب محتوای جذاب‌تر برای مخاطب های هدف

2 ارزیابی مواد تبلیغاتی در محل فروش: ارزیابی POEهای مختلف برای یافتن نقاط ضعف و بررسی این امر که باعث جلب توجه و ایجاد واکنش احساسی در مصرف‌کننده می شود یا خیر

3ارزیابی کمپین‌های تبلیغاتی: بررسی جزئیات یک نقطه (spot) تبلیغاتی؛ به منظور یافتن مناطقی جهت بهبود، انتخاب صحنه‌های کلیدی و کمک به دریافت نسخه‌های مختلف بسته به کانال خاص

4ساخت برند: ارزیابی از طریق آزمون‌های PRE/POST به منظور بررسی تغییر درک مصرف‌کننده نسبت به برند پس از قرار گرفتن در معرض یک کمپین تبلیغاتی

پشتیبانی علمی

تکنیک های نورومارکتینگ در تبلیغات داروهای مخدر(drugs). بحث و دستور کار برای تحقیقات آتی

نورومارکتینگ دیجیتال و تبلیغات در مشتریان مراکز خرید در منطقه ای از پرو در زمان کووید-19

کاربرد تکنیک های نورومارکتینگ در صنعت تبلیغات اسپانیا: نقاط ضعف و فرصت های توسعه

گرادیان سفید

منابع خارجی

وبسایت توبی

کاربرد ردیاب چشمی در افزایش اثربخشی بازاریابی و تبلیغات

وبسایت آی موشنز

بررسی و سنجش تبلیغات با شاخص های بیولوژیک

موضوعات مرتبط

بسته‌بندی

آیا بسته بندی شما تجربه ای یکپارچه را منتقل می کند؟

تجربه محصول

توجه، احساسات و انتخاب را در فروشگاه بهینه کنید

تحقیق و توسعه (R&D) و نوآوری

ارزیابی بخش تحقیق و توسعه با استفاده از علوم اعصاب

با ماورانگر در ارتباط باشید