نورومارکتینگ در تبلیغات + یک نمونه کاربردی

نورومارکتینگ در تبلیغات به مدیریت بودجه بازاریابی کمک می کند. بخش قابل­ توجهی از بودجه و هزینه­ های هر شرکت به بازاریابی اختصاص یافته و در تبلیغات سرمایه‌گذاری می‌شود. [...]